Kontabilist Financiar

Kontabilist Financiar

 

Konkurs Pune me Orar të Plotë

Sonnecto® është kompani lidere BPO me ekipe të specializuara në Kosovë. Ne mundësojmë transformimin dixhital më efikas dhe rritjen e klientëve përmes ekspertëve të mbështetjes së konsumatorëve, zgjidhjeve të personalizuara, dhe qasjes së orientuar drejt rritjes.  

 

Detyrat / Përgjegjësitë e Punës

 • Mirëmbajtja e llogarive të pagueshme dhe të arkëtueshme;
 • Regjistrimi i shpenzimeve në QuickBooks;
 • Kalkulimi dhe përgaditja mujore e listës së pagave;
 • Përgaditja e librave tregtar;
 • Procesimi i pagesave, rikonsuludimi mujor i llogarive bankare;
 • Përpilimi i raporteve financiare mujore/vjetore;
 • Ofrimi i informatave relevante dhe me kohë sipas kërkesave të menaxhmentit të kompanisë;
 • Kryerja e detyrave dhe punëve në përputhje me manualet e aplikueshme brenda kompanisë si dhe punë të tjera administrative në rast nevoje.

 

Kualifikimet 

 • Fakulteti Ekonomik;
 • +2 vite eksperience pune;
 • Teknik i Kontabilitetit (SCAAK) (ShKQAK);
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Njohuri në MS Office / Google Sheets;
 • Aftësi të mira planifikuese, organizative dhe zgjidhje të problemeve;
 • Eksperiencë në programin QuickBooks.

 

Benefitet e të punuarit në Sonnecto

 • Sigurim Shëndetësor;
 • Orar fleksibil;
 • Lokacioni – Prishtinë (qendër të qytetit);
 • Mundësi rritje në pozitë brenda kompanisë.

 

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në në jobs@sonnecto.com jo më vonë se me datën 10 Dhjetor 2023.

 

Kandidatët të cilët hynë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Commitment

Department

Apply now for success