Job opportunities

Back Office Assistant

Back Office Assistant OPEN JOB POSITION / FULL TIME Sonnecto® is a tech-driven BPO company with remote specialized teams in Kosovo. We enable the most

Apply Now

Menaxher i Zyrës

Menaxher i Zyrës Konkurs Pune me Orar të Plotë Sonnecto® është kompani lidere BPO me ekipe të specializuara në Kosovë. Ne mundësojmë transformimin dixhital më

Apply Now

Kontabilist Financiar

Kontabilist Financiar Konkurs Pune me Orar të Plotë Sonnecto® është kompani lidere BPO me ekipe të specializuara në Kosovë. Ne mundësojmë transformimin dixhital më efikas

Apply Now